دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391

جزوه درس مباحث ویژه(سیسکو لاتین)

دانلود جزوه(۴ مگابایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 15:25 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین 1391

جزوه درس ذخیره و بازیابی

دانلود جزوه  (۱۲ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 17:6 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین 1391

جزوه فارسی سیسکو(برگرفته از سایت TXT)

دانلود جزوه (۱۰ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 16:32 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین 1391

جزوه فارسی سیسکو(برگرفته از سایت سافت گذر)

دانلود جزوه(۲۴ مگابایت) 

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 15:56 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم فروردین 1391

جزوه درس سیستم عامل

دانلود جزوه(۲ مگابایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 10:40 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم فروردین 1391

جزوه درس پایگاه داده

دانلود جزوه (۴ مگابایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 10:29 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم فروردین 1391

جزوه درس ساختمان داده

دانلود جزوه (۵ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 9:36 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین 1391

جزوه درس مبانی مهندسی

دانلود جزوه (۱ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 17:7 |  لینک ثابت   •