دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱

جزوه درس مباحث ویژه(سیسکو لاتین)

دانلود جزوه(۴ مگابایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 15:25 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱

جزوه درس ذخیره و بازیابی

دانلود جزوه  (۱۲ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 17:6 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱

جزوه فارسی سیسکو(برگرفته از سایت TXT)

دانلود جزوه (۱۰ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 16:32 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱

جزوه فارسی سیسکو(برگرفته از سایت سافت گذر)

دانلود جزوه(۲۴ مگابایت) 

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 15:56 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱

جزوه درس سیستم عامل

دانلود جزوه(۲ مگابایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 10:40 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱

جزوه درس پایگاه داده

دانلود جزوه (۴ مگابایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 10:29 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱

جزوه درس ساختمان داده

دانلود جزوه (۵ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 9:36 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱

جزوه درس مبانی مهندسی

دانلود جزوه (۱ مگا بایت)

نوشته شده توسط Taher Gholami Nataj در 17:7 |  لینک ثابت   •